Select Page

رای گیری شورای امنیت برای تصویب قطعنامه امریکا در مورد آتش بس در غزه

رای گیری شورای امنیت برای تصویب قطعنامه امریکا در مورد آتش بس در غزه

سازمان ملل متحد می‌خواهد تا امروز جمعه برای تصویب یک قطعنامه‌ای “آتش بس در غزه” که توسط ایالات متحده آمریکا تنظیم شده رای گیری نماید.

اتحادیه اروپا نیز پیش از این اسرئیل و حماس را به “آتش بس” دعوت کرده و این امر فشار روی اسرائیل را بیشتر می‌کند تا حملات مدت پنج ماهه خود را در غزه متوقف کند.

در نتیجه جنگ اسرائیل و حماس حدود ۳۲ هزار فلسطینی کشته شده و متخصصان سازمان ملل به وجود بحران بشری ناشی از قحطی و گرسنگی در اثر محاصره اسرائیل هشدار داده‌اند.

در متن پیشنهادی قطعنامه آمریکا “توقف فوری جنگ و اجرای آتش‌بس دوامدار” به عنوان یک ضرورت برای حفاظت از غیرنظامیان و اجازه دادن به تحویل کمک‌های انسانی یاد شده و از حماس خواسته است تا اسیران باقی‌مانده اسرائیلی را آزاد نماید.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین