Select Page

برگزاری دوره آموزش طراحی زیورآلات و طلاسازی در کابل

برگزاری دوره آموزش طراحی زیورآلات و طلاسازی در کابل

موسسه یونس امره ترکیه در شهر کابل برای جوانان جویای کار در افغانستان دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند.

در دوره آموزشی جدید برگزار شده توسط موسسه یونس امره در کابل، جوانان جویای کار با طراحی زیورآلات و طلاسازی آشنا می‌شوند.

این دوره آموزشی به مدت ۶ ماه ادامه خواهد داشت و ۲۰ هنرآموز با فنون طراحی و ساخت زیورآلات و طلاسازی آشنا شده و در ختم این دوره آموزشی اسناد را نیز بدست خواهند آورد.

حسین گون‌گور، مدیر موسسه یونس امره در کابل درباره برگزاری دوره‌های مختلف توسط این موسسه در افغانستان گفت: “علاوه بر فعالیت‌ها و دوره‌های فرهنگی و ادبی، سعی داریم با برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای مردم افغانستان مفید واقع شویم. می‌خواهیم در شرایطی که افغانستان با معضل بیکاری روبرو است، شرایط لازم برای اشتغال جوانان افغان را فراهم سازیم.”

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین