Select Page

کمک پانزده میلیون یورویی آلمان به مردم افغانستان

کمک پانزده میلیون یورویی آلمان به مردم افغانستان

وزارت همکاری‌های اقتصادی و توسعه آلمان از طریق برنامه جهانی غذا به مردم افغانستان کمک مالی به ارزش ۱۵ میلیون یورو یا معادل ۱۶.۴ میلیون دالر ارائه داده است.

بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، کمک‌های آلمان به افغانستان از سال ۲۰۲۳ تاکنون به مبلغ کلی ۷۸ میلیون یورو رسیده است.

این کمک جدید از طریق برنامه جهانی غذا برای تقویت تاب‌آوری جوامع آسیب‌پذیر و پشتیبانی از برنامه تغذیه دانش‌آموزان مکاتب افغانستان مصرف خواهد شد.

کاترینا اسپیس، رییس بخش مدیریت بحران، بازسازی و کمک به توسعه انتقالی وزارت همکاری‌های اقتصادی و توسعه آلمان اظهار داشته که کشورش پشتیبانی قاطع از مردم افغانستان را ادامه خواهد داده است.

به‌گفته‌ی برنامه جهانی غذا، آلمان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ نیز به ترتیب ۱۶۷ میلیون یورو و ۱۴۵ میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است و این کشور در میان پنج کشور کمک‌کننده‌ی برتر به برنامه جهانی غذا در افغانستان قرار دارد.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین