Select Page

تاثیر فعالیت های شاخه خراسان داعش بالای حکومت طالبان

تاثیر فعالیت های شاخه خراسان داعش بالای حکومت طالبان

اندرو واتکینز، یک تحلیلگر از انستیتوت صلح امریکا، در بررسی تأثیر حمله مسکو بر حکومت طالبان، توجه به افزایش حملات داعش خراسان در منطقه کرده و ادعاهای طالبان درباره تضمین ثبات و کنترل چالش‌های امنیتی افغانستان را مورد سوال قرار می‌دهد.

وی بیان کرده است که افزایش فعالیت شاخه داعش خراسان، منجر به تأثیرات مخربی بر حکومت طالبان خواهد شد. در اظهاراتش که در وبسایت انستیتوت صلح امریکا منتشر شده است، آقای واتکینز اظهار داشته است: «هر چه فعالیت‌های تروریستی داعش خراسان بیشتر شود، احتمالاً کشورهای بیشتری شکّ در کارآیی طالبان در کنترل چالش‌های امنیتی افغانستان خواهند داشت.»

وی بیان کرده است که طالبان توانسته است توانایی فعالیت‌های داعش در داخل افغانستان را کاهش دهد و این گروه نیز تلاش‌های خود را برای شورش علیه طالبان متوقف کرده است. با این حال، به گفته وی، داعش خراسان در مقابل اقدامات طالبان «سازگاری» نشان داده و با تغییر رویکرد، به حملاتی با مقیاس کمتر اما با حساسیت بیشتر روی آورده است.

وی همچنین تأکید کرده است که افزایش تهدیدات داعش خراسان ممکن است باعث شود که کشورها طالبان را به عنوان یک متحد مؤثر در مقابله با تروریسم معتبر بدانند و به دنبال همکاری با این گروه باشند.

در پایان، واتکینز بیان کرده است که اگرچه برخی نگرانی‌ها درباره کارآیی طالبان به عنوان یک شریک موثر در مبارزه با تروریسم وجود دارد، اما بسیاری از کشورها هنوز به دنبال جایگزینی بهتری نمی‌باشند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین