Select Page

گفتگوی احمد سعیدی با زبیح الله مجاهد در پیوند به رویداد ربودن و نکاح اجباری یک دختر 17 ساله در غور

گفتگوی احمد سعیدی با زبیح الله مجاهد در پیوند به رویداد ربودن و نکاح اجباری یک دختر 17 ساله در غور

باشنده‌گان منطقه‌ی نورک و نزدیکان یک دختر جوان در غور، مقامات طالبان را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند، ادعا کرده وی را به نکاح اجباری مردی در بدل ۷۰۰ هزار افغانی مهریه درآورده‌اند.

احمد سعیدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، از طریق پیامی انتقادات خود را از این عملکرد طالبان اعلام کرد، در حالی که زبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، این موضوع را یک مسئله فامیلی خواند.

این رویداد برخی از آنان را به یاد رویداد مشابهی که در تخار اتفاق افتاده بود، می‌اندازد.

طالبان بدون حکم دادگاه، دختر را از خانه‌اش ربوده و به قریه‌ای نزدیک برده‌اند. منابع افغانی گزارش می‌دهند که عده‌ای از فرماندهان محلی طالبان در این عملکرد دختر را ربوده و از خانواده‌اش طلب مهریه کرده‌اند. ا

ین اتفاقات در حالی رخ داده که طالبان در گذشته همچنین در تخار دختر دیگری را ربوده و به نکاح اجباری درآورده بودند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین