Select Page

تاکید سفیر ناروی بر بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان

تاکید سفیر ناروی بر بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان

سفیر ناروی در کابل، در دیدار با مقامات حکومت سرپرست و رییس یوناما، بر بازگشایی مکاتب دخترانه در سال جدید تأکید کرد.

پل کلومن بیکن، کاردار سفارت ناروی در افغانستان، در صفحه ایکس خود از دیدار با معاون سیاسی گروه طالبان، آقای حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان و بانو روزا اتونبایوا، رییس یوناما خبر داده و گفت که او در همه ی این دیدار هابه بازگشایی مکتب‌ها برای دختران تأکید کرده است.

در همین حال، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، کرن دیکر، بیان کرد که در این سال سوم متوالی، مکتب‌ها همچنان برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود هستند.

سال تحصیلی ۱۴۰۳ در افغانستان آغاز شده است، اما در افغانستان زیر سلطه طالبان دختران اجازه ورود به مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را ندارند.

وزارت معارف حکومت طالبان بار دیگر بر رعایت حجاب از سوی دختران تأکید کرد، اما هنوز هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکتب‌های برای دختران دوره‌ی متوسطه و عالی نشده است.

Author

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین