Select Page

بل شوکه کننده شرکت اوبر به یک مشتری در هندوستان

بل شوکه کننده شرکت اوبر به یک مشتری در هندوستان

یک مرد در شهر نویدا، هنگامی که قرار بود فقط ۶۲ روپیه هندی به عنوان هزینه‌ی سفر معمولی خود با موتر تکسی ابر (Uber) پرداخت کند، به طور غیرمنتظره‌ای با یک بل وحشتناک مواجه شد.

او بجای پرداخت مبلغ مورد انتظارش  بل به ارزش نزدیک به 77 میلیون روپیه هندی معادل نزدیک به یک میلیون دالر دریافت کرد که پرداخت چنین مبالغی غیرممکن به نظر می‌رسد.

دوست او، آشیش میشرا، این موضوع را در قالب یک ویدیو به اشتراک گذاشت و تعجب خود را از هزینه‌ی بالای این بل تکسی نشان داد.

این ویدیو واکنش‌هایی را در فضای مجازی به همراه داشت و کاربران شوخی‌هایی در مورد ممکن بودن درخواست راننده‌ی اوبر به پرداخت هزینه‌ی این مبلغ غیرمنطقی انجام دادند.

شرکت اوبر پس از پخش ویدیو و توجه مردم به این موضوع، به عنوان پاسخ به این موضوع رسماً عذرخواهی کرد و گفت که ماجرا را بررسی می‌کنند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین