Select Page

انتقاد از ادامه ممنوعیت دختران از آموزش توسط طالبان در افغانستان

انتقاد از ادامه ممنوعیت دختران از آموزش توسط طالبان در افغانستان

سلطان برکات، رییس مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه دوحه و استاد دانشگاه، با بیان انتقاداتی شدید، از ادامه ممنوعیت دختران از حضور در محیط آموزشی توسط طالبان در افغانستان سخن گفته است.

او در یک مقاله گفته است که رهبران طالبان باید به تحمیل “جهل و نادانی” علیه دختران افغان پاسخگو باشند.

شروع سال تحصیلی جدید در افغانستان بدون حضور دختران نشان می‌دهد که طالبان نمی‌توانند شرایط بازگشت دختران به مکاتب را فراهم کنند. این اقدام نه تنها با ادعای طالبان در مورد ایجاد جامعه‌ای با تفکیک جنسیتی تضاد دارد، بلکه نشان می‌دهد که این گروه همچنان به‌شدت به دختران آموزش را ممنوع می‌کند.

برکات، که در چندین دور میزبان گفت‌وگوهای صلح میان هیأت طالبان و دولت پیشین افغانستان بوده است، خواهان این شده که رهبران طالبان به اعتماد مردم افغانستان ارزش قائل شوند و آن را به عنوان یک ابزار “بی‌معنی سیاسی” به کار نبرند.

وی تأکید می‌کند که لازم است رهبران طالبان به عهد وفا کنند و وعده داده شده خود را در قالب حق دانش آموزان دختر افغان اجرا کنند. او تأکید می‌کند که این دختران به‌عنوان قربانیانی از محرومیت و سرکوب احساس می‌شوند و حق آموزش خود را از دست داده‌اند.

برکات همچنین به ناتوانی طالبان در فراهم کردن زمینه آموزش و تحصیل برای دختران در افغانستان اشاره کرده است که نشان می‌دهد این گروه قابل اعتماد نیست و نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند.

پس از گذشت بیش از دو سال از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه هنوز هم توانایی فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران را فراهم نکرده است، در حالی‌که این اقدام به یکی از مسائل اصلی و جدی اجتماعی و انسانی افغانستان اشاره دارد.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین