Select Page

حمله به جان خبرنگار افغان در اسلام آباد پاکستان

حمله به جان خبرنگار افغان در اسلام آباد پاکستان

احمد حنایش خبرنگار افغان با شلیک گلوله‌های از طرف افراد ناشناس به طور جدی زخمی شد.

آقای حنایش، به عنوان یک خبرنگار برجسته در رادیو آزادی فعالیت می‌کرد و اکثرا اخبار و رویداد های مربوز به مناطق پروان و پنجشیر را پوشش می‌داد.

این حادثه در یکی از جاده های اسلام‌آباد اتفاق افتاد.

اطلاعات نشان می‌دهد که او برای ترک اسلام‌آباد و ورود به یک کشور غربی، در این شهر اقامت داشت.

این حادثه نشان می‌دهد که چنین خطرات حتی در بیرون از مرزهای کشور نیز متوجه جان خبرنگاران افغان است اما سفارت های کشورهای غربی در قسمت طی مراحل دوسیه های پناهنده گی آنها سهل انگاری میکنند‌.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین