Select Page

واکنش ایران در مورد مسترد شدن تیل های بی کیفیت

واکنش ایران در مورد مسترد شدن تیل های بی کیفیت

رئیس اتاق تجارت ایران و افغانستان به بازگشت تانکرهای سوخت ایران از افغانستان واکنش نشان داده و توانایی طالبان در آزمایش کیفیت سوخت‌ها را مورد انتقاد قرار داده است. محمود سیادت، شبه‌ای به صحبت‌های طالبان درباره آزمایشگاه‌ها و کیفیت سوخت‌ها کرده و احتمال وجود اشکال و خطا در آزمایشات را بیان کرده است.سیادت توضیح داده که افغانستان امکانات کافی در زمینه آزمایشگاهی ندارد و این مشکل در هر دو دولت طالبان و جمهوریت اسلامی ایران وجود داشته است. گزارش‌های اداره ملی استاندارد طالبان نشان می‌دهد که طی ماه‌های اخیر، ۲۴۳ تانکر تیل «بی‌کیفیت» از افغانستان به ایران بازگشت داشته‌اند.برخلاف ادعای طالبان، سیادت سوخت صادراتی ایران را به عنوان با کیفیت توصیف کرده و بیان کرده است که هیچ تیل بی کیفیت به افغانستان ارسال نمی‌شود. وی همچنین نشان داده است که طالبان باید آزمایشگاه‌های خود را به استاندرد های روز برابر کنند یا پیشنهاد ایران را بپذیرند و آزمایشات را در آزمایشگاه‌های ایران بر اساس مشخصات مورد نظرشان انجام دهند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین