Select Page

خرسندی طالبان از افزایش تولید میزان برق در پی باردنگی های اخیر

خرسندی طالبان از افزایش تولید میزان برق در پی باردنگی های اخیر

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) تحت مدیریت حکومت طالبان می‌گوید که با افزایش آب در پی بارندگی‌های اخیر، میزان تولید برق در بندهای نغلو، سروبی و ماهیپر افزایش یافته است.

در خبرنامه‌ی این شرکت آمده است که در این سه بند برق در ۲۴ ساعت هزار‌ و ۳۶۰ میگاوات برق تولید شده است.

شرکت برشنا آماری درباره‌ی میزان افزایش تولید برق در این سه بند ارائه نکرده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین