Select Page

گزارش جدید سازمان ملل متحد از مشکلات زنان کارآفرین در افغانستان

گزارش جدید سازمان ملل متحد از مشکلات زنان کارآفرین در افغانستان

تحقیق جدید انجام شده توسط برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا (یوان‌دی‌پی) نشان می‌دهد که زنان کارآفرین در افغانستان با موانع و مشکلات زیادی روبرو هستند.

به گزارش یوان‌دی‌پی این تحقیق نشان می‌دهد که با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، تجارت‌های زیر مالکیت زنان و مدیریت آن‌ها به عنوان پایه‌های اصلی برای ثبات اقتصادی در افغانستان عمل می‌کنند.

تحقیق اخیر به بررسی فعالیت‌های زنان در بخش تجارت در طول سه سال گذشته پرداخته است.

براساس این تحقیق، تبعیض و محدودیت‌های کاری، همچنان باعث مشکلاتی برای زنان کارآفرین افغان می‌شود و تقریباً سه چهارم زنان مورد مطالعه، با محدودیت‌های مسافرت به بازارهای محلی بدون همراه مرد مواجه هستند.

بر اساس این تحقیق، تنها پنج درصد از این زنان کارآفرین افغانستان توانسته‌اند از طریق بانک‌ها یا موسسات مالی کوچک قرضه دریافت کنند.

به گفته یوان‌دی‌پی، این نهاد همراه با شرکایش، از ۷۵ هزار کسب‌وکار کوچک در افغانستان حمایت کرده و برای ۹۰۰ هزار تن فرصت‌های شغلی ایجاد کرده است.

پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، این گروه زنان را از کار در دولت و بخش خصوصی و همچنین همکاری با موسسات بین‌المللی منع کرده است، که این اقدام منجر به مشکلات فراوان برای زنان و دختران افغانستان شده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین