Select Page

دیدار وزیر خارجه طالبان با نماینده ی ایران در امور افغانستان

دیدار وزیر خارجه طالبان با نماینده ی ایران در امور افغانستان

وزارت امور خارجه گروه طالبان اعلام کرده است که وزیرخارجه این گروه با حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان دیدار نموده است.

به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در این دیدار به بهبود روابط دوجانبه و بحث درباره تأمین حق آب ایران پرداختند.

کاظمی در این دیدار از ارسال آب به سوی ایران از رود هلمند تقدیر کرد و دیدگاه طالبان نسبت به تحولات منطقه‌ای را ستود. از سوی دیگر، نمایندگان طالبان نیز اظهارات قابل قبولی راجع به اهمیت حل مسائل منطقه‌ای و موضوع حق آب ایران ارائه دادند.

در این دیدار تأکید شده است که طرفین نیازمندی‌هایی در زمینه سیاست خارجی دارند و به دنبال بهبود روابط دوجانبه خود با یکدیگر هستند.

هرچند روابط بین حمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان همچنان پیچیده است، اما به باور کارشناسان این دیدار نشان می‌دهد که طرفین تمایل به حل مسائل و بهبود روابط دارند و ممکن است در آینده نزدیک به توافقاتی دست یابند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین