Select Page

آینده تاریک زبان های محلی در حاکمیت طالبان

آینده تاریک زبان های محلی در حاکمیت طالبان

والی طالبان در یک نشست با ولسوالان اظهار داشت که اگر امریکا بجای “زور و تفنگ” از “فکر و استدلال” استفاده می‌کرد، توانایی و قدرتش را حفظ می‌کرد.

امین‌الله عبید، والی طالبان در کابل تصریح کرد که حکمرانی در افغانستان به وسیله‌ی زور تفنگ و هواپیما امکان‌پذیر نیست.

عبید ادعا کرد که پس از شکست ایالات متحده، افغانستان؛ منطقه از دامنه‌ی تأثیر آمریکا آزاد شده‌اند.

در این نشست وی از ادارات طالبان خواست که هماهنگ عمل کنند تا مردم به وضوح از حضور حاکمیت در کشور مطلع شوند.

او تأکید کرد که ولسوالان مسئولیت بیشتری نسبت به سایر مسئولین دارند، زیرا به باور او آنها ارتباط نزدیکتری با مردم دارند و به مشکلات آن‌ها گوش می‌دهند.

این اظهارات از سوی والی طالبان در حالی صورت میگیرد که این گروه بعد از به قدرت رسیدن در کابل قدرت را انحصار نموده و با توسل به سیاست زور منتقدان را زندانی نموده و آن‌ها را مورد شکنجه قرار می‌دهد.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین