Select Page

شیوع طاسی مردانه در کشورهای غربی و ارتباط آن با عوامل ژنتیک و سبک زندگی

شیوع طاسی مردانه در کشورهای غربی و ارتباط آن با عوامل ژنتیک و سبک زندگی

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که آلوپسی آندروژنیک یا طاسی مردانه در برخی از کشورها بسیار شایع است.

این وضعیت، که برخی از داکتران آن را پاسخی به فعالیت آندروژن‌ها یا هورمون‌های مردانه در بدن مردان می‌دانند، در بسیاری از جوامع و کشورها به عنوان یک مسأله متداول مورد توجه قرار می‌گیرد.

براساس تحقیقات، عواملی از جمله ژنتیک، سبک زندگی و محیط زیست بر ریزش مو یا طاسی تأثیرگذار بوده و این موضوع در کشورهای غربی اکنون رشد بیشتری پیدا کرده است.

یک مطالعه توسط مدی‌هیر، موسسه معتبر در زمینه تداوی ریزش مو در اروپا انجام شده است نشان داد که اسپانیا بیشترین تعداد مردان طاسی را دارد، به دنبال آن ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و آلمان قرار دارند.

این تحقیق بیانگر این است که سهم گسترده‌ای از جمعیت مردان طاس در این پنج کشور زندگی می‌کنند.

این پژوهش همچنان نشان می‌دهد که ریزش مو به یک مسأله جهانی تبدیل شده است و نه تنها به عوامل ژنتیک، بلکه به عادات تغذیه‌ای و سبک زندگی هم وابسته است.

محققان بر اساس این تحقیق، عناصری مانند ویتامین‌های گروه B و ویتامین D را که در رژیم غذایی افراد کمتر به آنها توجه می‌شود، با ریزش مو و طاسی در ارتباط قرار می‌دهند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین