Select Page

ادعای “جمهوری اسلامی” مبنی بر غارت دارایی شیعیان توسط طالبان

ادعای “جمهوری اسلامی” مبنی بر غارت دارایی شیعیان توسط طالبان

روزنامه جمهوری اسلامی، نزدیک به دولت ایران، در واکنش به تلاش اخیر طالبان برای بستن تلویزیون تمدن و مدرسه خاتم‌النبیین در کابل نوشت که طالبان به دنبال «غارت دارایی معنوی شیعیان» است. جمهوری اسلامی، از روزنامه‌های قدیمی نزدیک به دولت مذهبی ایران، روز یکشنبه در واکنش به این اقدام طالبان نوشت: «دست‌اندازی این روز‌های طالبان به مجمتع خاتم‌النبیین و شبکه تلویزیونی تمدن هم در راستای غارت دارایی معنوی شیعیان در حال انجام است.»این روزنامه پیشنهاد کرد که به جای مطالبه‌گری از طالبان، باید مردم را به عنوان صاحبان اصلی این مراکز به میدان آورد. طالبان در ماه‌های اخیر چند رسانه و نهاد وابسته به احزاب سیاسی را بسته و فعالیت آنها را غیرقانونی اعلام کرده است. سازمان‌های مدافع آزادی بیان، این اقدامات را سرکوب رسانه‌ها در افغانستان می‌دانند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین