Select Page

دسته: افغانستان

سفر هیئت نهادهای نظامی طالبان برای ثبت سلاح‌های مسئولان و جنگجویان این گروه به بامیان

تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان گزارش داد که هیئتی از وزارت‌های امور داخله، دفاع ملی و ریاست عمومی استخبارات این گروه به بامیان سفر کرده‌ است.

Read More
Loading

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین