Select Page

خواست نماینده سازمان همکاری های اسلامی از طالبان برای صدور اجازه تحصیل و کار به زنان

خواست نماینده سازمان همکاری های اسلامی از طالبان برای صدور اجازه تحصیل و کار به زنان

طارق علی بخیت، نماینده خاص سازمان همکاری‌های اسلامی در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا طالبان خواستار رفع محدودیت‌های تحصیلی و کار زنان شده است.

مرکز رسانه‌های حکومت تحت کنترول طالبان با نشر خبرنامه ای گفت که آقای بخیت از دستاوردهای زنان در بخش اقتصاد تقدیر کرده و خواستار رفع محدودیت‌ها در بخش تحصیل و کار زنان شده است.

نماینده خاص سازمان همکاری‌های اسلامی اظهار داشته که برخی کشورهای اسلامی نگرانی‌هایی درباره افغانستان دارند که باید از نزدیک با گروه طالبان بحث شود، اما مرکز رسانه‌های حکومت از این نگرانی‌ها یادآوری نکرده است.

به اساس خبرنامه مرکز رسانه‌های حکومت طالبان، نماینده سازمان همکاری‌های اسلامی بر تعلیم و تحصیل برای کشورهای اسلامی تأکید کرده و اظهار کرده که این کشورها آماده همکاری در بخش تحصیل زنان هستند.

در این دیدار مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی امارت اسلامی، از فرمان رهبری امارت اسلامی مبنی بر منع «بد دادن» دختران، منع از ازدواج‌های اجباری و رسیدگی به میراث آنان منحیث دستآورد یاد نموده اظهار کرده که معلمان و کارمندان زن دولتی، معاش آنان در خانه پرداخت می‌شود.

بیش از دو سال از بسته شدن مکتب‌های دخترانه و به تعلیق درآمدن تحصیل این قشر در افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از بازگشایی دروازه‌های آموزش دیده نشده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین