Select Page

اعتراض جنبش زنان به سوی آزادی به “آپارتاید جنسیتی” طالبان در افغانستان

اعتراض جنبش زنان به سوی آزادی به “آپارتاید جنسیتی” طالبان در افغانستان

در یک اقدام اعتراضی قدرتمند، زنان زیر عنوان “جنبش زنان به سوی آزادی”، با نگرانی فراوان خود از ادامه بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان، از جامعه جهانی خواسته‌اند تا “آپارتاید جنسیتی” این گروه را به‌رسمیت بشناسد.

به گفته این نهاد زنان و دختران افغانستان پس از تصاحب قدرت دوباره طالبان، مورد سرکوب شدید قرار گرفته‌اند. آن‌ها با بهانه‌های مختلف از خانه‌ها، جاده‌ها و مکان‌های عمومی بازداشت و به زندان منتقل می‌شوند.

این حرکت اعتراضی به ادامه نادرستی‌ها و نقض‌های حقوق بشری توسط طالبان اشاره دارد. آنها با انتقاد از سیاست “آپارتاید جنسیتی”، این گروه معتقد است که زنان و دختران در افغانستان به‌طور مداوم تحت فشار و سرکوب قرار دارند.

همچنین، جنبش زنان به سوی آزادی از جامعه جهانی خواسته است تا طالبان را به‌رسمیت نشناسد و از آنان برای ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان انتقاد کرده است.

در این زمان، ونسا فرایزر، رییس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز تصریح کرده است که سیاست “آپارتاید جنسیتی” در افغانستان باید به کنوانسیون منع جنایات علیه بشریت افزوده شود، که این نشان می‌دهد که نگرانی‌ها از این موضوع به دلایل بسیار جدی و واجب است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین