Select Page

افزایش بیماران سرطانی در هرات

افزایش بیماران سرطانی در هرات

منابع صحی در هرات می‌گویند که بیماران سرطانی در این ولایت افزایش یافته، طوری که طی سال جاری بیش از شش هزار رویداد ابتلا به این بیماری ثبت شده است.
منابع صحی در شفاخانه حوزوی هرات می‌گویند که شش هزار و ۵۰۰ مورد ابتلا به سرطان طی یک سال در این ولایت ثبت شده است و بیماران زیر درمان قرار دارند.
فاروق‌احمد صدیقی، مسوول بخش سرطان در شفاخانه حوزوی هرات می‌گوید که نظر به آمار مراجعه‌کننده‌گان، سرطان پستان در میان زنان و سرطان مری در میان مردان و زنان بیشتر ثبت شده است.
او می‌افزاید که نظر به آمار مراجعه‌کننده‌گان بیماری سرطان ۳۰ درصد افزایش یافته است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین