Select Page

وضع نکردن تحریم بر روسیه از سوی گرجستان

وضع نکردن تحریم بر روسیه از سوی گرجستان

صدراعظم گرجستان می گوید، کشورش بر روسیه تحریم وضع نمی کند.

ایراکلی کوباخیدزه در یک کنفرانس خبری مشترک با جوزف بوریل، مسئول اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست های امنیتی و الیور ورهلی کمیشنر مذاکرات گسترش اتحادیه اروپا، در بروکسل گفت:
“آنچه که به سیاست ما در قبال تحریم ها برضد روسیه ارتباط می گیرد، در این زمینه، موضع ما بسیار روشن است. ما تحریم نمی کنیم و استدلال‌های بسیار قوی در این مورد داریم.

در عین حال از گرجستان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده نمی‌شود. بنابرین، این یک سیاست بسیار قوی است که ما دنبال می‌کنیم و می‌خواهیم این مسیر را ادامه دهیم.”

صدراعظم گرجستان در مورد اوکراین گفت که گرجستان به شدت از اوکراین حمایت سیاسی می کند.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین