Select Page

اظهارات سازمان جهانی صحت از مشکلات روانی 50 درصد جمعیت افغانستان

اظهارات سازمان جهانی صحت از مشکلات روانی 50 درصد جمعیت افغانستان

در یک نشست مشترک با حضور دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم بین‌المللی، سازمان جهانی صحت، اتحادیه اروپا و جاپان به بررسی پیامدهای استفاده از مواد مخدر برای جامعه‌ی افغانستان پرداخته است.

حنان بلخی، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی صحت، در این نشست اظهار داشته که ۵۰ درصد از جمعیت افغانستان با مشکلات روانی روبرو هستند.

بلخی تأکید کرده که این واقعیت بر کیفیت زندگی مردم افغانستان تأثیرگذار است و آنان را در معرض خطر استفاده از مواد مخدر قرار می‌دهد. این نشست به تأکید بر اتخاذ راه‌کارهای موثر برای کاهش تبعات استفاده از مواد مخدر متمرکز است.

رافائلا آیودیس، سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی سلامت روان و اختلالات مصرف مواد مخدر در سطح جهان و افغانستان تأکید کرده و آنرا یک مسئولیت مشترک جامعه جهانی دانسته است.

برگذار کننده گان این نشست میگویند که برنامه‌های پاسخ‌گو و اجرایی در زمینه‌ی بهبود سطح زندگی مردم و کاهش تبعات استفاده از مواد مخدر هنوز عملی نشده است. سازمان جهانی صحت در این نشست بر ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌ی پایدار برای مقابله با مصرف مواد و برنامه‌های بهداشت روان در افغانستان تأکید کرده است.

نشرات زنده تلویزیون جهانی زرین